سامانه اطلاع‌رساني راه‌ها

2-1- با ارسال نام شهر مبدا و نام شهر مقصد (بصورت مبدا –نقظه– مقصد ، مثال(تهران.مشهد) ) از طريق پيامك به شماره 1000141 اطلاعات مربوط به فاصله مبدا تا مقصد شامل كيلومتر و شهرهاي بين مسير اعلام مي‌شود.
2-2- با ارسال عدد 141 از طريق پيامك به شماره 1000141 هموطنان گرامي مي‌توانند از آخرين وضعيت راه‌هاي كشور مطلع شوند.